Jour

Vid behov av akut vägledning i någon fråga gällande föreningen, ta kontakt med någon av styrelsemedlemmarna via telefonnummer som står anslagna i respektive trapphus.