Fastighetsskötare

Föreningens entreprenör för fastighetsskötsel är Sveriges Fastighetsförvaltning AB (S-AB)

Felanmälan sker på https://www.s-ab.se/ eller dagtid mellan kl. 07.00-16.00 till S-AB kundservice, via telefon 020–12 10 06.

För akuta åtgärder efter kl. 16.00 vardagar eller helger ringer man 020-12 10 06, men kopplas då till fastighetsjour. OBS: Att anlita jouren kostar fn 2800 kr, samt 800 kr per tillkommande timma (debiteras föreningen efter utfört arbete/utryckning).

Som bostadsrättsinnehavare är det även möjligt att anlita S-AB for egna installations- och reparationsarbeten i lägenheten. Medlemmen står då själv för kostnaden.
För den typen av jobb kontaktar man S-AB kundservice: 020-12 10 06, alternativt via e-post info@s-ab.se