Vatten och avlopp

Om du får något akut fel på VVS-ledningarna i din lägenhet, som du själv inte kan åtgärda, kontakta i första hand fastighetsjouren.