Mäklare

Viktig information att ta del av vid lägenhetsförsäljning

Hemsida och info

På denna hemsida finns det mesta att läsa om föreningen. Viktiga dokument som stadgar, årsredovisningar med mera hittas också här.
Säljare ska naturligtvis lämna så detaljerad information som möjligt om lägenheten och föreningen.
Styrelsen har sällan möjlighet att fylla i omfattande frågeformulär utan hänvisar till hemsidan och säljaren. Kontakta styrelsen enbart om övriga frågor kvarstår.
Styrelsen nås i första hand genom e-post till: styrelsen@heleneborgsparken.se

Panter och ägarförhållande

För att hämta mäklarbild, registrera en överlåtelse eller ansöka om medlemskap, gå till https://maklarservice.sbc.se

Där hanterar vår bostadsrättsförening alla överlåtelser.
Information om obetalda avgifter eller ev. skulder till föreningen kan erhållas via SBC.
Föreningens policy vid situation då föräldrar vill köpa lägenhet åt sina/sitt barn är följande: Detta tillåts enbart vid studier.

Avgift

Föreningen tillämpar månadsavgifter och vid överlåtelsen är det viktigt att komma överens om den nya ägaren ska betala något av det som säljaren redan betalt i förskott. Vare sig styrelsen eller SBC som sköter den ekonomiska förvaltningen agerar vid tvister gällande detta, utan tips är att notera detta i köpebrevet för att undvika problem längre fram.

Lägenhetsyta

Styrelsen lämnar inga exakta uppgifter om lägenhetsstorlekar utan en mätning rekommenderas.

Badrumsbesiktningar

Styrelsen uppmanar mäklare/spekulanter att begära säljaren om information gällande lägenheten i fråga. Ett fåtal lägenheter har renoveringskrav på sina badrum, om detta finns kommer styrelsen att kräva att köparen förbinder sig att åtgärda badrummet (ytterligare info under Information, Renovering) och att säljaren fram till dess att badrummet är åtgärdat ställer godtagbar säkerhet för kostnaderna för återställande efter eventuell vattenskada.

Överlåtelsehandlingar samt styrelsemöten

Ta reda på när styrelsemöten äger rum (datumen finns på hemsidan under Styrelsen) innan ni kommer överens om tillträdesdatum. I fall att styrelsen precis har haft möte och era handlingar kommer in för nära inpå mötet för att behandlas, så är det inte alltid möjligt kalla till ett extra möte för att snabbt hjälpa er med ert ärende. Tillträdesdatum gäller först efter att överlåtelsen är godkänd av styrelsen.

Överlåtelseavgift betalas av köparen, och pantförskrivningsavgift betalas av pantsättaren. SBC lägger dessa avgifter på månadsavgiften.