Sopor och återvinning

Hushållssopor

Renhållning befattar sig endast med väl förslutna sopor. Det är förbjudet att ställa sopor utanför sopskåpen.

Matåtervinning

Utanför 6A har vi en matavfallsstation där vi kan kasta matavfall som sedan blir till biogas och biogödsel.
Tillvägagångssättet är enkelt;
1. Hämta bruna matavfallspåsar, hållare och vaskskrapa i bokningsrummet.
2. I dessa påsar slänger ni sedan era matrester (bröd, pasta, grönsaker, kött etc.)
OBS! Endast dessa papperspåsar får användas till matåtervinningen!
3. När påsen är fylld slänger ni den i ett av kärlen i matavfallsstationen.
En förteckning på vad som kan slängas och inte slängas i dessa bruna matavfallspåsar står på påsen, det måste vi vara noggranna med att följa.
Kastas annat än matavfall i kärlen, kommer dessa inte att tömmas!

Grovsopor och återvinning

På Heleneborgsgatan (100 m mot Hornstull) finns återvinningsbehållare för (rent och torrt) glas-, metall- och plastskräp, även batterier. Dina övriga grovsopor tar du till en återvinningscentral (ÅVC), tex i Östberga (öppet mån-tor: 10-20, fre-sön: 9-17). Sen finns även Mobila miljöstationen, som tar emot ditt farliga avfall och din småelektronik. Turlista hittar du här: www.stockholm.se/mobila

Tidningar

Slängs i de för ändamålet avsedda lådorna mittemot entrén till 8B. Endast tidningar och vanligt papper räknas som returpapper.