Gröna Rummet

Gröna Rummet ligger längst ner i källaren vid utgången till sjöterassen. Gröna Rummet och utrymmet utanför (med infravärme) kan bokas 24h från kl 12.00 första dagen till kl 12.00 dagen efter. Nyckel fås kvällen innan eller enligt överenskommelse.

Det kostar 200 kr per dag att hyra Gröna Rummet. Dessutom ska en städdeposition på 500 kr betalas, som återlämnas i samband med återlämning av nyckeln. Detta förutsatt att städning har skett.

Bokning

Gröna rummet bokas i god tid, helst genom ett e-mail till bokningsansvarig: bokning@heleneborgsparken.se
I andra hand kan man även boka genom att lägga avsedd blankett i brevlådan i bokningsrummet. Blankett finns i bokningsrummet och här på hemsidan.
En förfrågan om bokning måste innehålla följande uppgifter: för- och efternamn på medlem som bokar, lägenhetsnummer, bokningsperiod och kontaktuppgifter som telefonnummer.
En bokning gäller först då den är bekräftad.

I samband med att nyckel överlämnas tas hyra och städdeposition ut. Städdeposition återfås om städning är godkänd.

Regler

Du måste bo i din lägenhet för att få hyra Gröna rummet. Du som bor i andra hand, eller hyr ut din lägenhet i andra hand får inte hyra Gröna rummet
Tänk på att hålla ljudnivån så att de boende inte störs. Musik och höga röster tillåts ej efter kl. 22.00. Tänk på att röster ekar och hörs väldigt väl om man pratar i trappan och utanför ingångarna
Städa noggrant efteråt. Gröna Rummet ska vara städat kl 12.00 dagen efter. Om övriga delar av huset har utnyttjats, som exempelvis utanför Gröna Rummet, så ska dessa löpande hållas rena
Ställ tillbaka möblerna på sina ursprungliga platser om de har flyttats
Det är inte tillåtet att röka
Du måste betala hyresavgiften (200 kr och deposition 500 kr) senaste 7 dagar innan hyresperioden börjar annars förfaller din bokning
Om avbokning sker senare än 7 dagar före hyresperiodens början återbetalas 50 % av hyresavgiften. Du kan få tillbaka hela hyresavgiften om det finns en annan medlem som reserv för de aktuella dagarna