Styrelsen

Kontakt

Styrelsen nås i första hand genom e-post till: styrelsen@heleneborgsparken.se
Du kan också lämna ett meddelande i brevlådan innanför porten i uppgång 8B.
Var noga med att utöver ditt ärende ange för- och efternamn, lägenhetsnummer och kontaktuppgift som e-postadress/telefonnummer.

Medlemmar är hjärtligt välkomna att träffa styrelsen för att ställa frågor samt komma med förslag under medlemskvarten som varje styrelsemöte inleds med. Styrelsemötena äger rum i Gröna Rummet med start kl 19:00.


Planerade styrelsemöten våren 2024

10 januari, 31 januari, 20 februari, 12 mars, 4 april, 25 april, 15 maj, 5 juni


Styrelsen

Ulla Danné, Ordförande
Jonas Goldmann, Kassör
Anna Hjärtsjö, Sekreterare
Wiktor Edfeldt, Styrelseledamot
Gunnel Ljunggren, Styrelsesuppleant
Pontus Berg, Styrelsesuppleant

Vill du veta mer om de olika styrelsemedlemmarnas arbetsuppgifter och ansvarsområden, läs mer hos Bostadsrätterna


Auktoriserad revisor

Anders Slättås, J A Revision


Internrevisor

Jens Malmgren, Revisor
Sture Wallander, Revisorssuppleant