Köpare

Välkommen till Brf Heleneborgsparken!

Läs gärna igenom våra stadgar under Föreningen för att skapa dig en bild av hur vi resonerar inom vår förening.

Medlemskap

Grundprincip

Den som blir medlem, dvs förvärvar en lägenhet i föreningen, ska ha för avsikt att bo i föreningen.

Stadgarna som är antagna av medlemmarna vid årsstämman och som styr styrelsen arbete säger tydligt att föreningens syfte är att upplåta bostäder åt medlemmarna. Grundtanken är alltså att de som bor i huset skall äga en andel i föreningen, dvs. bostadsrätten, och därmed vara engagerade i föreningen.

Vi tror att medlemmar som inte själva bor i fastigheten är mindre engagerade i föreningen, i jämförelse med dem som också bor här. Man är inte i lika hög grad intresserad av att hjälpa till med styrelsearbete, delta i städdagar och andra aktiviteter som är viktiga för föreningen. En bra förening är helt enkelt beroende av att ha engagerade boende.
Av denna anledning vill vi att den som äger lägenheten också bor i den. Därför tillåter vi inte att man köper lägenhet till sina barn. Ett undantag från regeln är att förälder får skaffa bostad till studerande barn.

Det finns naturligtvis sedan tidigare de som köpt lägenhet till sina barn eller låtit sina barn bo i sin lägenhet innan den här policyn antogs. Formellt rör det sig om ett andrahandsboende där medlemmen (här föräldrarna) har godtagbara skäl enligt nedan och fått styrelsens godkännande. För ytterligare info se föreningens stadgar.