Trivselregler

Ordningsregler gällande för Brf Heleneborgsparken

Allmän information och ordningsregler för oss som bor i Bostadsrättsföreningen Heleneborgsparken

Vår gemensamma egendom omfattar tvättstuga, bastu, motionsrum, hobbyrum, rum för cykelförvaring, barnvagnsrum, möteslokal (Gröna Rummet), en övernattningslägenhet med fyra bäddar samt terrasser, två mot gatan och en mot Riddarfjärden och till viss del vinds- och källarutrymmen.

När husen byggdes 1925 var de för sin tid moderna. Det innebar bl.a. att bjälklag och golv utfördes i betong vilket har till följd att det är lyhört. Tänk därför på ljudnivån för att undvika att störa dina grannar. Husen är gediget byggda och underhållsarbeten sker löpande.

Om allmän aktsamhet

Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

Om någon skada inträffar i huset, tag i första hand kontakt med styrelsen. Du kontaktar styrelsen på e-postadress styrelsen@heleneborgsparken.se eller genom att lämna ett meddelande i brevlådan innanför porten till 8B.

För vem gäller reglerna?

Ordningsreglerna gäller inte bara dig som ägare. Även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten.

Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även för dem.

Vad händer om ordningsreglerna inte efterlevs?

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvar över att hålla ordning och reda både i och utanför husen. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i en bostadsrättsförening innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätt till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Om ordningsreglerna inte efterlevs kan du bli ersättningsskyldig och i allvarligare fall kan styrelsen ifrågasätta om du skall få bo kvar. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först uppmana medlemmen att följa reglerna. Först därefter och om medlemmen trots detta inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning.

Störningar

Tänk på att inte störa grannar efter kl 22.00. Betongkonstruktionen gör lägenheterna relativt lyhörda. För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av de omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från föreningen. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen och på terrasserna. Glöm inte att i förväg informera grannar om du ska ha en större fest.

Tänk på att inte prata högt i trapphuset eller på innergården. Det ekar rejält och det mesta hörs till andra boende i husen.

Obs! Renovering skall ske under vardagar kl. 08.00-16:30. Byggsopor får inte ställas på föreningens tomtmark. Renovering orsakar ofta mycket damm, trappor som nersmutsas skall städas dagligen. Hissen måste kläs in vid transport av rivningsavfall och byggmateriel. Ventiler och dörrar i den lägenhet som renoveras ska förseglas så att damm inte transporteras till andra lägenheter. Större ändringar får endast ske efter styrelsens skriftliga medgivande.

Vid avstängning av vattenledningar skall både styrelsen och fastighetsskötaren kontaktas och ge klartecken minst tre dagar i förväg. Det är inte tillåtet att själv stänga av vatten eller att låta en hantverkare göra det. Du som renoverar är skyldig att anslå i porten när vattnet skall stängas av senast 72 timmar i förväg.

Förrådsutrymmen på vindar eller i källaren

Håll dina saker innanför ditt förråd! Det är förbjudet att ställa skräp och övriga föremål i korridorerna. Passa på att rensa vid städdagar som föreningen ordnar varje vår och höst. Vid dessa tillfällen finns en container att använda till skräp. Under övrig tid transporterar var och en sitt skräp till återvinningsstationer. Förvara inga farliga kemikalier i ditt förråd.

Trapphusen

Inga cyklar, barnvagnar eller annat får stå i trapphusen. De skall hållas fria eftersom de är räddnings- och utrymningsvägar vid olyckor och brand. Respektera detta, det handlar om din egen säkerhet.

Tvättstugan

Glöm inte att efter du har tvättat göra rent i tvättstugan (detta inkluderar golv, maskinerna, speciellt i torktumlarna) samt att ta bort bokningscylindern. Tvättstugan får användas enbart 07.00-22.00.

Vid fel i tvättstugan kontakta styrelsen.

Hobbyrummet

Rummet får användas 07.00-22.00. Du får hålla dig med egna verktyg. Kom ihåg att städa efter dig.

Motionsrum och bastu

Se till att lämna städat och fräscht efter dig. Rummen får användas 07.00-22.00.

Terrass och grill

Terrasserna är till för alla medlemmars sammankomster och avkoppling. Under grillsäsongen bör du tänka på att städa efter dig, att hålla grillen ren och inte lämna några matrester kvar (=mata råttorna) och att ställa tillbaka möblerna på rätt plats.

Inga kolgrillar får förekomma på terrasserna. Grillning sker enbart på sjösidan med föreningens gemensamma grill som finns där. Respektera dina grannar gällande ljudnivå, speciellt efter kl 22.00.

Balkonger

Balkonger får inte användas för:

a) permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering

b) skakning av mattor, sängkläder mm.

c) grillning, om inte närboende grannar givit sitt samtycke.

Placera blomlådor innanför balkongräcket och håll golvet rent från mossa och liknande.

Obs! Under vintern skall du skotta din balkong och framför allt rännorna vid varje snöfall! Detta för att undvika vattenskador i underliggande lägenheter. Be någon varna förbipasserande på gården medan du skottar.

Gröna rummet

Vid bokning av Gröna Rummet; eventuella marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar något. Tag själv bort utbrunna marschallburkar och eventuella stearin- eller sotfläckar. Lämna rummet städat och fräscht efter dig.

Sovrummet

Vid bokning av Sovrummet var noga med att städa alla ytor efter användning. Det är ditt ansvar att kontrollera att din gäst har lämnat Sovrummet i gott skick. Det är också ditt ansvar att din gäst håller sig till föreningens stadgar och regler under sin vistelse i vår förening.

Cykelparkering och barnvagnar

Cykelställ finns vid 6C, bortom 8C och i källarens cykelförråd. För barnvagnar finns ett separat utrymme på gården. Cykelparkering på innergården, i gångarna och vid utrymningsvägar får ej förekomma. Barnvagnar får inte ställas i trapphusen. Samtliga utrymningsvägar måste alltid hållas fria.

Piskställning

Piskställning finns på sjöterassen. Hälsovårdsstadgan förbjuder skakning och piskning genom fönstren.

Sopor

Renhållningen befattar sig endast med väl förslutna sopor. Sopor får inte ställas utanför sopskåpen. Återvinningsbara sopor såsom glas, kartonger, metall mm. lämnas i återvinningsbehållarna på Heleneborgsgatan.

Returpapper

Tidningspapper skall läggas i de för ändamålet avsedda lådorna mittemot entrén till 8B. Endast tidningar och vanligt papper räknas som returpapper. Kuvert sorteras som hushållssopor.

Grovsopor och återvinning

På Heleneborgsgatan (100 m mot Hornstull) finns återvinningsbehållare för (rent och torrt) glas-, metall- och plastskräp, även batterier. Dina övriga grovsopor tar du till en återvinningscentral (ÅVC), tex i Östberga (öppet mån-tor: 10-20, fre-sön: 9-17). Du kan också använda mobila miljöstationen, som tar emot ditt farliga avfall och din småelektronik. Turlista hittar du här: www.stockholm.se/mobila

Ombyggnad av lägenhet

Anmäl alltid till styrelsen om du har för avsikt att renovera. Även om du inte gör väsentliga ändringar, vilket alltid kräver styrelsens tillstånd, så kan goda råd vara mycket värda!

Renoverar du inte själv ska du uppge firmans namn samt kontaktuppgifter. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora summor och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

Omfattande förändringar av lägenheten kräver styrelsens tillstånd. Vill du ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum, kan det ibland också behövas bygganmälan.

Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång. Tänk också på att ta hänsyn till de kringboende, när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Arbetet ska utföras under dagtid. Du ansvarar själv att göra rent trapphuset under renoveringen.

Renovering skall ske under vardagar kl. 08.00-16:30. Byggsopor får inte ställas på föreningens tomtmark. Renovering orsakar ofta mycket damm, trappor som nersmutsas skall städas dagligen. Hissen måste kläs in vid transport av rivningsavfall och byggmateriel. Ventiler och dörrar i den lägenhet som renoveras ska förseglas så att damm inte transporteras till andra lägenheter. Större ändringar får endast ske efter styrelsens skriftliga medgivande.

Vid avstängning av vattenledningar skall både styrelsen och fastighetsskötaren kontaktas och ge klartecken minst tre dagar i förväg. Det är inte tillåtet att själv stänga av vatten eller att låta en hantverkare göra det. Du som renoverar är skyldig att anslå i porten när vattnet skall stängas av senast 72 timmar i förväg.

Brandvarnare

Alla ska ha en fungerande brandvarnare installerad i lägenheten. Behöver du hjälp med detta, kontakta fastighetsskötaren.

Ohyra

Upptäcker du ohyra, anmäl detta till styrelsen. Föreningen har kontrakt om bekämpning av ohyra med Anticimex.

Fågelmatning

Mata inte fåglar. Tyvärr tycker råttor och möss om samma mat.

Husdjur

Har du hund eller katt, lämna dem inte ensamma länge. De blir både ledsna och arga och klagar högljutt för grannarna, som blir störda.

Städning

Städning är dyrt. För allas vår trevnad och gemensamma ekonomi måste vi hjälpas åt. Ställ därför inte cyklar, kälkar, barnvagnar o dylikt i trapphusen. Inte heller torkmattor får placeras i farstun då de hindrar städaren. Rökning är förstås inte tillåten i gemensamma utrymmen. Se till att plocka upp fimpar från gården och terrasserna om ni rökt där.

Under tiden du eller företaget du anlitat renoverar är det ditt ansvar att hissar hålls hela och rena och att trappuppgången städas. Sköts inte detta kommer en extra avgift att läggas på den som renoverar.

Ytterdörrar mm.

Se till att dörrarna till vindar, källare och övriga utrymmen hålls låsta. Låt inte tidningar eller post skvallra om att ingen är hemma. Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.

Har du frågor?

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Ta kontakt via e-post på styrelsen@heleneborgsparken.se.