Tvättstuga

I tvättstugan finns fyra tvättmaskiner, två torktumlare, två torkskåp och en elmangel.
Vid fel i tvättstugan kontakta fastighetsskötaren, inte någon reparationsfirma direkt.

Regler

Tvättstugan kan användas mellan kl. 07.00 och 22.00 då strömmen bryts.

 1. Tvättider bokas enligt bokningskolvsystemet i bokningsrummet som ligger mitt emot tvättstugan.
 2. Tvättstugetiderna är indelade i tio pass mellan kl. 07.00 och 22.00. Varje pass inkluderar halva tvättstugan, dvs två tvättmaskiner, ett torkskåp och tillgång till mangel. Passen är indelade på en A- respektive B-sida av tvättstugan med pass enligt följande tider: kl 07.00-10.00, kl 10.00-13.00, 13.00-16.00, 16.00-19.00 och 19.00-22.00. Alla pass utom det sista på dagen inkluderar ytterligare en halvtimmes torktid utöver själva tvättiden.
 3. Om man inte börjat använda sin bokade tvättid en halvtimme efter att passet har börjat, är tvättstugan fri att användas av någon annan. Om du tänker börja tvätta senare än den tid du bokat, sätt en lapp på kolven med det klockslag du tänkt börja tvätta.
 4. Det är viktigt att alla respekterar bokningstiderna. Innan du tar över ett pass som verkar vara tillgängligt, kontrollera i bokningsrummet att den som bokat tiden inte har angivit en senare starttid. Om så är fallet är tiden med andra ord inte din att ta över.
 5. Lyft inte ur annans tvätt ur maskinerna förrän tvättiden gått till ända! Att tvätt ligger färdigtvättad i maskinerna utan att ha blivit upphängd eller omhändertagen betyder inte att den som bokat tiden är klar och har utnyttjat sin rätt till den bokade tiden. Fråga den som bokat tiden innan du drar egna slutsatser.

  Det finns lappar att sätta på tvättmaskinen om man är färdigtvättad, och vill ge någon annan möjlighet att tvätta på ens bokade tid.

 6. Utnyttja tvättiden effektivt om möjligt, kanske kan du bli klar före utsatt tid.

  Så snart du vet att du inte kan utnyttja en bokad tid, ta bort din kolv från tavlan så att någon annan kan överta tiden.

 7. Gör rent ovanpå maskinerna och i tvättmedelsbehållarna och borsta rent filtret till torktumlaren
 8. Boka inte tid utan att ha för avsikt att utnyttja den och bara för ”säkerhets skull”.
 9. Om du har blivit av med, eller saknar bokningskolv, skriv till styrelsen@heleneborgsparken.se eller lägg en lapp i styrelsens brevlåda i 8B så ordnar vi en ny till dig.
 10. Se till att din kolv är tydligt märkt med ditt lägenhetsnummer!
 11. Styrelsen tar regelbundet bort kvarglömda kolvar från tavlan (dessa läggs i bokningsrummet).