Motionsrum

Motionsrummet ligger bredvid bastun, i korridoren under 8B. Träningsredskap får inte flyttas från lokalen. Träning sker naturligtvis på egen risk.

Regler

Motionsrummet får användas enbart mellan kl 07.00 och kl 22.00.

Se till att hålla rent och lämna motionsrummet städat och fräscht efter användning.