Säkerhet

Trapphusen

Inga cyklar, barnvagnar eller annat får stå i trapphusen eller valvgångarna på gården. De skall hållas fria eftersom de är räddnings- och utrymningsvägar vid olyckor och brand. Respektera detta, det handlar om din egen säkerhet.

Lås dörrar

Se till att dörrar till vindar, källare och övriga utrymmen hålls låsta. Finns det behov av att vädra i trapphuset så öppna fönster istället för att ställa upp ytterdörren. Lämna inte ut portkod till obehöriga.

Håll ovälkomna gäster borta

Låt inte tidningar eller post skvallra om att ingen är hemma. Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.

Brand

Lämna aldrig levande ljus utan övervakning. Även små värmeljus är kraftfulla och kan lätt antända t.ex. gardiner. Respektera detta både för din egen och för dina grannars skull. Läs mer om brand i pdf-filerna från Räddningsverket.

Heleneborgsparken säkerhet 1

Heleneborgsparken säkerhet 2