Hobbyrum

Hobbyrummet finns i högra källargången och är ett grovutrymme som kan användas för enklare reparationer. Verktygen tar du med själv. Lämna inga föremål kvar när du är klar.

Regler

Hobbyrummet får användas enbart mellan kl 07.00 och kl 22.00.

Se till att hålla rent och lämna hobbyrummet städat och fräscht efter dig.