Medlemskap

Om du tänker flytta

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Den som övertar din lägenhet ska godkännas som medlem i föreningen. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen. Läs noga igenom mäklarinfo och ta en kopia till mäklaren när du tänker sälja din lägenhet. Den som blir medlem, dvs förvärvar en lägenhet i föreningen, ska ha för avsikt att bo i föreningen.

Stadgarna som är antagna av medlemmarna vid årsstämman och som styr styrelsens arbete säger tydligt att föreningens syfte är att upplåta bostäder åt medlemmarna. Grundtanken är alltså att de som bor i huset skall äga en andel i föreningen, dvs. bostadsrätten, och därmed vara engagerade i föreningen.

Av denna anledning vill vi att den som äger lägenheten också bor i den. Därför tillåter vi inte att man köper lägenhet till sina barn. Ett undantag från regeln är att förälder får skaffa bostad till studerande barn.

Det finns naturligtvis sedan tidigare de som köpt lägenhet till sina barn eller låtit sina barn bo i sin lägenhet innan den här policyn antogs. Formellt rör det sig om ett andrahandsboende där medlemmen (här föräldrarna) har godtagbara skäl enligt nedan och fått styrelsens godkännande. I och med att de redan bor på annan ort har de svårt att uppfylla de nya kraven.

För ytterligare info se föreningens stadgar.

Försenade avgifter

Styrelsen följer upp vid varje möte att avgifterna är betalda i tid. Vid upprepade förseningar och påminnelser finns risk att medlemmen utesluts ur föreningen.