Säljare

Tack för den här tiden och lycka till med ditt nya boende!

När du funderar på att flytta

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet ska godkännas som medlem i föreningen. Ta därför reda på, vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen. Läs noga igenom mäklarinfo och ta en kopia till mäklaren när du tänker sälja din lägenhet.

Överlåtelsehandlingar samt styrelsemöten

Ta reda på när styrelsemöten äger rum (kommande styrelsemöten) innan ni kommer överens om tillträdesdatum. I fall att styrelsen precis har haft möte och era handlingar kommer in för nära inpå mötet för att behandlas, så är det inte alltid möjligt kalla till ett extra möte för att snabbt hjälpa er med ert ärende. Tillträdesdatum gäller först efter att överlåtelsen är godkänd av styrelsen.

Överlåtelseavgift betalas av köparen och pantförskrivningsavgift betalas av pantsättaren. SBC lägger dessa avgifter på månadsavgiften.

Badrumsbesiktningar samt bristande underhåll

Styrelsen uppmanar mäklare/spekulanter att begära säljaren om information gällande lägenheten i fråga. Ett fåtal lägenheter har renoveringskrav på sina badrum, om detta finns kommer styrelsen att kräva att köparen förbinder sig att åtgärda badrummet (ytterligare info under Information, Renovering) och att säljaren fram till dess att badrummet är åtgärdat ställer godtagbar säkerhet för kostnaderna för återställande efter eventuell vattenskada..

För ytterligare info se föreningens stadgar.