Barnvagnsparkering

För barnvagnar finns ett separat utrymme på gården vid 6C. Nyckel kan erhållas av styrelsen mot en avgift på 300 kronor. Av brandsäkerhetsskäl skall trapphusen alltid hållas fria eftersom de är räddnings- och utrymningsvägar vid olyckor och brand. Av denna anledning får barnvagnar ALDRIG ställas i trapphusen eller på innergårdarna, utan hänvisas till barnvagnsparkeringen eller till inom den egna lägenheten.