Barnvagnsparkering

För barnvagnar finns ett separat utrymme på gården vid 6C. Nyckel får du av styrelsen. (Maila nyckelansvarig Frida på fridaollandt@hotmail.com.) Av brandsäkerhetsskäl skall trapphusen alltid hållas fria eftersom de är räddnings- och utrymningsvägar vid olyckor och brand. Av denna anledning får barnvagnar ALDRIG ställas i trapphusen eller på innergårdarna, utan hänvisas till barnvagnsparkeringen eller till inom den egna lägenheten.