Terrass och grill

Vi är många i föreningen som vill nyttja terrassen, och för allas bästa måste ordningsreglerna följas. Den enskilde medlemmen är ansvarig för att ordningsreglerna efterföljs.

Bokning

Vare sig terrassen eller grillen går att boka.

Regler för terrassen

• Terrassen kan nyttjas fram till kl 22.00. Tänk på ljudnivån så att de boende inte störs.
• Städa noggrant efteråt, plocka undan flaskor, skräp, fimpar och matrester.
• Ställ tillbaka möblerna på sina ursprungliga platser.

Regler för grillen

• Inga andra grillar än befintlig grill får användas (kolgrillar osar för mycket).
• Glöm inte att stänga av gasen och skrapa gallret. Utförlig grillinformation finns vid grillen och i bokningsrummet.

Inköp av gas

Inköp av gas till grillen gör du som använder grillen. För att få ersättning för utlägget så lämnar du originalkvittot på den inköpta gasen tillsammans med namn, personnummer och kontouppgifter i brevlådan innanför porten till 8B.