Nyinflyttad

Välkommen som medlem i Brf Heleneborgsparken!

Vår gemensamma egendom omfattar

Tvättstuga, bastu, motionsrum, enkelt hobbyrum, rum för cykelförvaring, barnvagnsrum, möteslokal (gröna rummet), övernattningslägenhet, terrasser (två mot gatan och en mot Riddarfjärden) och till viss del vinds- och källarutrymmen.

Eftersom kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt, är det viktigt att vi är rädda om och vårdar vår gemensamma egendom. Om akut skada inträffar i huset, kontakta i första hand någon i styrelsen eller fastighetsskötaren enligt anslag i porten.

Information från A till Ö för dig som är nyinflyttad i Brf Heleneborgsparken

Andrahandsuthyrning

Se särskilda regler om andrahandsuthyrning på föreningens hemsida under Andrahandsuthyrning, samt i våra stadgar §12, §13.

Anslagstavla

I varje trappuppgång finns en anslagstavla med både permanent och tillfällig information.

Avgifter (för din lägenhet till föreningen)

Styrelsen följer löpande upp att avgifterna är betalda i tid.

Avstängning av vatten

Om du har behov av att stänga av vattnet i vattenledningarna vid t ex reparation, skall både styrelsen och fastighetsskötaren kontaktas på förhand. Det är inte tillåtet att själv stänga av vatten eller att låta en hantverkare göra det. Du som renoverar är skyldig att anslå i porten när vattnet skall stängas av senast 72 timmar i förväg.

Balkong

Det är inte tillåtet att använda sin balkong för:

a) permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering

b) skakning av mattor, sängkläder mm.

c) grillning, om inte närboende grannar gett sitt samtycke.

Eventuella blomlådor placerar du innanför balkongräcket, det är viktigt att hålla golvet rent från mossa och liknande. Under vintern skall du skotta din balkong och framför allt rännorna vid varje snöfall. Detta för att undvika vattenskador i underliggande lägenheter. Be någon varna förbipasserande på gården medan du skottar.

Barnvagnsparkering

För barnvagnar finns ett separat utrymme på gården, vid 6C. Nyckel kan erhållas av styrelsen mot en avgift på 300 kronor. Barnvagnar får inte parkeras i trapphusen eller på innergårdarna.

Bokningsrummet

Bokningsrummet är placerat mitt emot tvättstugan.

Förutom att det är här du bokar tvättid samt bastu, finns här en anslagstavla med föreningsinformation.

Bostadsrättstillägg

Medlemmar måste själva teckna bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring.

Brandvarnare

Alla ska ha en fungerande brandvarnare installerad i lägenheten. Kontrollera regelbundet att batterierna fungerar.

Bredband och TV

Fastigheten är ansluten till Comhem och ett grundutbud kanaler ingår i årsavgiften.

Föreningen har även avtal med Bredband2, som innebär att internet 200/200 Mbit/s ingår i årsavgiften.

För en extra avgift kan varje lägenhet få högre hastighet.

Instruktioner för aktivering av Bredband2

Bredband2 kundtjänst: 0770-811 000 eller mail helpdesk@bredband2.com

Brevlåda

Innanför porten till 8B finns en brevlåda där du kan lämna meddelanden/brev till styrelsen.
Styrelsen kontaktas annars i första hand genom e-post till: styrelsen@heleneborgsparken.se

Cykelparkering

Cykelparkering finns på gården vid 6C och bakom dörren i gången vid 8C. Cykelrum finns i valvet mitt emot Gröna rummet. Nyckel kan erhållas av styrelsen mot en avgift på 300 kronor. Mopeder och motorcyklar parkeras på gatan. Du får inte parkera din cykel på gården, i gångarna och vid utrymningsvägar.

Dörrmatta

Din dörrmatta ska ligga innanför din ytterdörr. Vi har inga dörrmattor i trapphuset, dels pga av brandfara och dels pga att det försvårar städningen.

Fastighetsskötsel

Föreningens entreprenör för fastighetsskötsel är Driftia Förvaltning AB.
Felanmälan sker via Driftias hemsida www.driftia.se eller dagtid via telefon 08-744 44 33.
För akuta åtgärder efter klockan 16.00 på vardagar samt helger kommer du i kontakt med Driftias fastighetsjour på telefon 08-744 09 50.
Vill ni som privatperson ha hjälp med arbeten av praktisk karaktär är ni välkomna att kontakta Driftias kundtjänst.

Fågelmatning

Mata inte fåglar. Tyvärr tycker råttor och möss om samma mat.

Förrådsutrymmen på vind eller i källare

Alla dina saker, inklusive sådant som ska slängas ska stå inne i ditt förråd. Passa på att rensa och slänga vid föreningens städdagar, då har vi en container till vårt förfogande. Tänk på att inte förvara farliga kemikalier i ditt förråd.

Grillen

Grillning sker enbart på sjöterassen (mot Söder Mälarstrand) med vår gemensamma grill (engångsgrillar får ej förekomma), som inte kan bokas. Respektera dina grannar när det gäller ljudnivå, speciellt efter 22.00. Se separata terrassregler i bokningsrummet (mitt emot tvättstugan). Där finns även instruktion för hur du använder grillen.

Inköp av gas

Inköp av gas till grillen gör du som använder grillen. Originalkvittot på den inköpta gasen läggs tillsammans med namn, personnummer och kontouppgifter i brevlådan innanför porten 8B.

Grovsopor

På Heleneborgsgatan (100 m mot Hornstull) finns återvinningsbehållare för (rent och torrt) glas-, metall- och plastskräp, även batterier. Dina övriga grovsopor tar du till en återvinningscentral (ÅVC), tex i Östberga (öppet mån-tor: 10-20, fre-sön: 9-17). Du kan också använda mobila miljöstationen, som tar emot ditt farliga avfall och din småelektronik. Turlista hittar du här: www.stockholm.se/mobila

Gröna rummet

Gröna rummet (lokal som ligger innan man kommer ut på sjöterrassen) och utrymmet utanför (med infravärme) kan bokas genom att maila bokning@heleneborgsparken.se. Du får låna nyckel mot avgift på 200 kr + 500 kr i deposition. Rummet bokas kl.12.00-12.00 nästkommande dag. Om du har en tillställning med marschaller, placera dem så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar omgivningen. Du tar själv bort utbrunna marschallburkar och eventuella fläckar.

Hobbyrum

Vi har ett enkelt, gemensamt hobbyrum i den högra källargången. Det är ett grovutrymme du kan använda för enklare reparationer. Märk dina saker med namn om de behöver stå där några dagar. Prylar som blir kvar där för länge kommer att tas bort. Hobbyrummet får endast användas kl.07.00-22.00. Lämna rummet rent och snyggt.

Ljudnivå/Störningar

För att alla ska trivas visar vi varandra ljudmässig hänsyn. Betongstrukturen i husen gör lägenheterna lyhörda och vi hjälps alla åt att hålla ljudnivån nere mellan 22.00-07.00.

Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen, kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från föreningen. Skyldigheten gäller i lägenheten, i gemensamma utrymmen och på terrasserna. Glöm inte att i förväg informera dina grannar om du ska ha en fest. Tänk på att inte prata högt i trapphuset eller på innergården, det ekar rejält.

Matåtervinning

Utanför 6A har vi en matavfallsstation där vi kan kasta matavfall som sedan blir till biogas och biogödsel.
Tillvägagångssättet är enkelt;
1. Hämta bruna matavfallspåsar i bokningsrummet.
2. I dessa påsar slänger ni sedan era matrester.
OBS! Endast dessa papperspåsar får användas till matåtervinningen!
3. När påsen är fylld slänger ni den i ett av kärlen i matavfallsstationen.
En förteckning på vad som kan slängas och inte slängas i dessa bruna matavfallspåsar står på påsen, det måste vi vara noggranna med att följa.
Kastas annat än matavfall i kärlen kommer dessa inte att tömmas!

Motionsrummet & bastu

Motionsrummet används under eget ansvar/på egen risk av medlemmen. Bastun kan bokas på anslagstavlan i bokningsrummet. Instruktioner om hur aggregatet fungerar finns i bastun.

Namnskylt på dörr

För ett snyggt, enhetligt intryck använder alla medlemmar i föreningen likadana namnskyltar på ytterdörren. Vill en andrahandshyresgäst ha sitt namn på dörren beställer hon/han en egen skylt. Namnet i porten kommer dock inte att ändras – där står ägarens namn kvar. Firmanamn får inte sättas upp på dörren.

För att beställa namnskylt, följ denna instruktion: Namnskylt på dörr

Ohyra

Upptäcker du ohyra, anmäl detta till styrelsen. Föreningen har kontrakt med Anticimex om bekämpning av ohyra.

Piskställning

En piskställning finns på sjöterrassens högra sida för medlemmar att använda.

Returpapper

Tidningspapper lägger du i de för ändamålet avsedda lådorna mittemot entrén till 8B. Endast tidningar och vanligt papper räknas som returpapper. Kuvert lägger du i hushållssoporna.

Sopor

Renhållningen befattar sig endast med väl knutna hushållssoppåsar som ligger under lock i de sopbehållare som finns på vår gård. Välj en behållare som ej är full, råttorna älskar våra sopor. Mitt emot entrén till 8B har vi tidnings- och pappersåtervinning.

Stadgar & ordningsregler

För en fullständig förteckning av våra stadgar och ordningsregler se Om föreningen, Stadgar.

Styrelsen

Vilka som är medlemmar i styrelsen och deras ansvarsområden, anges på hemsidan, bl a under Kontakter, samt på anslagstavlan i din port.
Datum för kommande styrelsemöten (var tredje onsdag kl 19.00) finns angivna på hemsidan under Kontakter
Den inledande kvarten på varje styrelsemöte är till för att medlemmar ska kunna medverka, komma med önskemål eller ställa frågor.
Styrelsemötena hålls i Gröna Rummet, nere vid terrassen.

Styrelsen kontaktas annars i första hand genom e-post till: styrelsen@heleneborgsparken.se
I andra hand kan du lämna ett meddelande i brevlådan som finns innanför porten till 8B.
Var noga med att utöver ditt ärende, ange för- och efternamn, lägenhetsnummer och kontaktuppgift som e-postadress/telefonnummer.

Städdagar

Vi har gemensamma städdagar en gång på våren och en gång på hösten. Då har vi tillgång till en container där du som medlem kan slänga mindre grovsopor, passa på att rensa då. Du får dock ej slänga elavfall i containern. Se anslag i din port för information om datum för kommande städdag.

Städning i trapphuset

För allas skull hjälps vi åt att hålla trapphuset i ordning.

Av brandsäkerhetsskäl skall trapphusen alltid hållas fria eftersom de är räddnings- och utrymningsvägar vid olyckor och brand; alltså inga cyklar, barnvagnar eller annat får stå i trapphusen, inte heller dörrmattor får placeras utanför din dörr.

Naturligtvis är inte rökning tillåten i våra gemensamma inomhusutrymmen.

Säkerhet

Se till att dörrarna till vindar, källare och övriga utrymmen hålls låsta. Låt inte tidningar eller post skvallra om att ingen är hemma.
Finns det behov av att vädra i trapphuset så öppna fönster istället för att ställa upp ytterdörren.
Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.

Terrassen

Terrassen är till för alla medlemmars avkoppling och eventuella sammankomster. Under grillsäsongen, tänk på att ställa tillbaka möblerna på rätt plats, städa efter dig (inkl håll grillen ren) och lämna inte kvar några som helst matrester = mata råttorna!

Tvättstuga

Tvättstugan har fyra tvättmaskiner, två torktumlare, två torkskåp och en elmangel. Två medlemmar har tvättid parallellt med varandra. Du bokar tid i bokningsrummet mitt emot tvättstugan och använder maskinerna efter anvisningarna under tiden 07.00-22.00. Om du inte tagit dina bokade maskiner i anspråk en halvtimme efter uppsatt tid, får någon annan ta dina maskiner. Vill du tvätta senare inom tidsschemat, kan du ange tiden på en lapp som fästes vid låscylindern. Om du saknar låscylinder, maila styrelsen eller lägg en lapp i postlådan innanför porten till 8B så ordnar styrelsen en ny mot avgift. Kolven skall vara märkt med ditt lägenhetsnummer.

Glöm inte att lämna tvättstugan ren och ta bort luddet i din använda torktumlare. Vid fel i tvättstugan kontakta fastighetsskötaren.

Övrigt

Hjälp till att hålla nere energikostnaderna genom att följa Energisparrådets rekommendationer att hellre duscha än bada, diska i ho istället för under rinnande vatten och se till att inga vattenkranar står och droppar.

Har du frågor? Tveka inte att kontakta styrelsen på styrelsen@heleneborgsparken.se