Andrahandsuthyrning

Brf Heleneborgsparkens policy för upplåtelse av lägenhet i andra hand

Alla bostadsrättshavare, dvs. medlemmar, i Brf Heleneborgsparken omfattas av föreningens policy för upplåtelse av lägenhet i andra hand. Policyn har antagits av föreningens styrelse genom beslut den 24 februari 2021. Policyn ska från den dagen tillämpas på alla pågående och uppkommande upplåtelser som sker i föreningens lägenheter.

Innan upplåtelse i andra hand sker ska bostadsrättshavare skriftligen ansöka om tillstånd hos styrelsen. Vänligen använd följande blankett för ansökan om andrahandsuthyrning.

Policy-för-andrahandsuthyrning-2021-03-11