Kalender

Datum Beskrivning
Onsdag 30 juni Styrelsemöte
Onsdag 11 augusti Styrelsemöte
Onsdag 1 september Styrelsemöte
Onsdag 22 september Styrelsemöte
Onsdag 13 oktober Styrelsemöte
Onsdag 3 november Styrelsemöte
Onsdag 24 november Styrelsemöte
Onsdag 15 december Styrelsemöte